kontakt

kontakt

T - Pizza Sp. z o.o.

ul. Postępu 6
02-676 Warszawa

 

NIP: 527-020-24-89

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000011248

 

Wysokość kapitału zakładowego: 50.000.000,00 zł

Sekretariat

(+22) 869 69 00

Dział marketingu

Dział HR

Franczyza

Dział zakupów

zakupy@t-pizza.pl

(adres tylko dla dostawców)

Opinia