regulamin promocji

regulamin promocji dostępnych w t-pizza

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z ofert promocyjnych, uprawniających do nabycia określonych produktów dostępnych w menu Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanych dalej „Promocjami”.
 2. Organizatorem promocji jest T-Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:
  ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011248, NIP: 5270202489, REGON: 010537583, kapitał zakładowy: 55.752.100 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

Czas trwania promocji

 1. Promocje obowiązują w wybrane dni tygodnia w roku kalendarzowym 2023 (do 31.12.2023) w ramach dokonania zakupów wybranych produktów w sieci lokali Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasady promocji

 1. Promocje nie łączą się ze sobą oraz innymi promocjami. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub jej zakończenia przed datą wskazaną w § 2 powyżej, bez konieczności podania przyczyny.
 2. Oferta promocyjna dotyczy następujących promocji:

„Super Trio 3x 20,49 zł” – promocja obowiązuje przy zakupie trzech pizz z menu z grupy „Klasyczne”. Promocją objęte są pizze małe w cenie 20,49 zł za każdą pizzę w zestawie Super Trio. Promocja dostępna jest codziennie w lokalu i w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji).


„Super Trio Classic 3x 27,49 zł” oraz „Super Trio Classic 3x 34,29 zł” – promocja obowiązuje przy zakupie trzech pizz z menu z grupy „Klasyczne” lub kompozycji własnej do 2 składników. Promocją objęte są pizze średnie w cenie 27,49 zł za każdą pizzę w zestawie Super Trio Classic lub duże w cenie 34,29 zł za każdą pizzę w zestawie Super Trio Classic. Promocja dostępna jest codziennie w lokalu i w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji).


„Super Duo Classic” – promocja obowiązuje przy zakupie dwóch pizz z menu z grupy „Klasyczne” lub kompozycji własnej do 2 składników. Promocją objęte są pizze średnie w cenie 30,99 zł za każdą pizzę; duże w cenie 37,99 zł za każdą pizzę w zestawie Super Duo Classic. Promocja dostępna jest codziennie w lokalu i w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji). Promocja nie obowiązuje w miastach: Tuchola, Wyszków, Nakło.


Mega Party Box w cenie 84,99 zł – zestaw zawiera: 2 pizze średnie do 4 składników, 2x sos 50 ml, frytki 170g, 8 szt. chicken nuggets oraz 8 szt. Pizza Rolls. Promocja dostępna jest w lokalu i w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji).


„Pizza dnia – 13,99 zł” – promocja obowiązuje przy zakupie jednej małej pizzy z menu według dni tygodnia (każdego dnia promocją objęta jest inna pizza): poniedziałek – Uśmiech Boryny, wtorek – Double Peperoni, środa – Capriciosa, czwartek – Peperoni, piątek – Vege,
sobota – Hawajska, niedziela – Margherita. Promocją objęte są małe pizze o wybranym smaku w cenie 13,99 zł (każdego dnia promocją objęta jest inna pizza). Promocja dostępna jest tylko w lokalu. Przy wyborze opcji „na wynos” obowiązuje dopłata za pudełko w wysokości 1 zł.


Ice Deal w cenie 44,49 zł – zestaw zawiera: średnią pizzę klasyczną i 2x lody Ben & Jerry’s 100 ml. Promocja dostępna jest w lokalu i w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji).


Duża Pizza w cenie Małej – Promocja ważna przy zakupie za pomocą aplikacji T-Pizza. Dotyczy dużych pizz klasycznych z wyjątkiem Margherity. Jedna osoba może skorzystać tylko raz z promocji. Warunkiem skorzystania z promocji jest użycie kodu LUTY24 w aplikacji mobilnej oraz spełnienie minimalnej wartości dostawy 45zł. Promocja ważna do 29 lutego 2024 r. Promocje nie łączą się.

Skargi i reklamacje

 1. Skargi i reklamacje powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: opinia@t-pizza.pl lub składane pisemnie na adres: T-pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6,
  02-676 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 2. Skargi i reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe uczestnika promocji (adres mailowy lub numer telefonu), jak również pełny opis reklamowanych zastrzeżeń wraz ze wskazaniem daty i miejsca, gdzie zostało dokonane zamówienie.
 3. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu jest pełną wersją Regulaminu Promocji i dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.tpizza.pl lub w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.